Opleiding:

Manager Verkoop Reizen, niveau 4

  • Opleidingsniveau MBO
  • Opleider Regio College
  • Standplaats Zaandam
  • Duur 2 - 4 jaar
  • Start datum
  • Subsidie Ja

Kern van de opleiding

Hoe ziet je werk eruit?
Als manager verkoop reizen verricht je niet alleen uitvoerende werkzaamheden op het niveau van verkoper reizen, maar heb je ook leidinggevende taken. Je wordt geacht een juiste balans te vinden in uitvoerende en leidinggevende werkzaamheden. Het kunnen omgaan met mensen van verschillende niveaus, achtergronden en karakters is essentieel voor deze opleiding.

Je belangrijkste taken zijn:
• leidinggeven aan medewerkers reizen; 
• bedrijfs(ondernemings)plannen opstellen en uitvoeren; 
• verkoop van alle producten in relatie tot reizen; 
• relatiebeheer.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding staan naast de werkprocessen van de verkoper reizen de volgende werkprocessen centraal: 
• werkzaamheden plannen en verdelen; 
• medewerkers aansturen op performance; 
• medewerkers coachen op de ontwikkeling van competenties; 
• de samenwerking in het team motiveren en stimuleren; 
• functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren; 
• processen en procedures op de werkvloer sturen; 
• medewerkers informeren en overleg met hen voeren; 
• budgetten en begrotingen opstellen; 
• een personeelsplan maken; 
• nieuwe medewerkers werven en selecteren; 
• marketing en promotie verzorgen; 
• budgetten bewaken; 
• managementinformatie analyseren; 
• rapporteren aan het management.

Verdieping van de opleiding

Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Duur, vorm en periode zijn afhankelijk van je studietempo. De bpv kan ook in vakantieperiode vallen. Het kan dus zijn dat jouw vakantie eerder of later valt dan gebruikelijk is. 

Vervolgopleiding
Hbo-opleiding in deze beroepskolom

Entree vereisten

Toelating: VMBO gemengde of theoretische leerweg.

Voldoe je niet aan deze toelatingseis? Afhankelijk van je vakkenpakket en de uitkomst van de intake kun je toch worden geplaatst. Ook kun je onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld ervaring in het werkveld, alsnog worden toegelaten.

Over de opleider

Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.
Onze opdracht is: goed beroepsonderwijs bieden aan jongeren en volwassenen en hen helpen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Daar hebben we een sterk Regio College voor nodig en daarom vernieuwen wij. Waar we voor staan en waar iedereen ons op mag aanspreken, zijn onze vijf beloftes. Die vormen samen met de speerpunten, datgene waar we de komende jaren aan werken, de weg die we als Regio College inslaan. Het hele verhaal is terug te lezen in de strategienota ‘verNIEUWen en verSTERKen’.
Kleinschaligheid is al jaren onze kracht. We kennen onze studenten en we willen dat persoonlijke contact met hen behouden. Onze onderwijsteams zien we ook als een sterk punt: zij zijn de spil van het onderwijs en ze geven het onderwijs zelf vorm. We zorgen er dan ook voor dat docenten kunnen doen waar ze goed in zijn: lesgeven en studenten begeleiden. Voor alle medewerkers geldt dat we de werkdruk verlagen en dat we voldoende mogelijkheden bieden voor scholing en professionalisering.

Organisatieinformatie
Telefoon: 075 6819000
Website: http://www.regiocollege.nl
Adres: Cypressehout, 1507 EK Zaandam
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.