Rapport Travel Tomorrow

Het ANVR-rapport Travel Tomorrow is in samenwerking met Capgemini en een groot aantal reisbedrijven ontwikkeld in 2015. Via een aantal workshops en andere bijeenkomsten is input verzameld. ANVR en Capgemini hebben daarnaast extra onderzoek en analyses gedaan. Dit alles heeft geleid tot een visie op het reisbedrijf van de toekomst.

Travel Tomorrow geeft goede handvaten waarmee reisbedrijven keuzes kunnen maken voor de toekomst en het biedt praktische tips en hulpmiddelen voor de uitvoering van die strategische keuzes.


Vier persona’s: Anneke, Fred, Charlotte en Sofie

‘Het begint bij de customer experience en vandaar werk je terug naar technologie en niet omgekeerd’, aldus Steve Jobs. Klanten verwachten een dienstverlening die is toegespitst op hun individuele behoeften en wensen en die op alle kanalen gelijk is. Travel Tomorrow geeft daarom vier persona’s, waar reisbedrijven met hun strategie en businessmodel op in kunnen spelen. Daarnaast geeft Travel Tomorrow op basis van de trends de customer journey van de toekomst. Elk persona reist op een andere manier door die customer journey. Daarom biedt het rapport een customer journey voor zowel Anneke, Fred, Charlotte als Sofie.

De toekomst van de reisbranche

Travel Tomorrow roept op tot veranderen. We moeten als reisbedrijven onze strategieën en businessmodellen opnieuw uitvinden. Er zijn vijf manieren waarop je je als reisbedrijf kunt onderscheiden en waarde kunt toevoegen aan de ervaring van je klanten. Het is zaak om op één van die terreinen uit te blinken en in minstens één andere onderscheidend te zijn. Het rapport geeft een overzicht van hoe je dat per persona zou kunnen vertalen naar je eigen reisbedrijf. En een aantal mogelijke businessmodellen op basis van de toekomstige customer journey in de reisbranche. Tot slot geeft het rapport je ook praktische richtlijnen en hulpmiddelen hoe je de veranderingsreis in je eigen reisbedrijf kunt aanpakken.

Reiswerk en Travel Tomorrow

De strategische keuzes uit het rapport zijn van grote invloed op de competenties en kwaliteiten waar die reisbedrijven behoefte aan hebben. En dat raakt aan de kernpijlers van Reiswerk: ons arbeidsmarktbeleid, de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en de employability van reisprofessionals. Daarom is Travel Tomorrow onderdeel van het fundament van waaruit wij werken.

Op basis van Travel Tomorrow hebben wij bovendien samen met onderwijs en bedrijfsleven gekeken naar wat de veranderingen en strategische keuzes betekenen voor de medewerkers van de toekomst in de reisbranche. Daaruit zijn de vijf 'Future Proof Travel Employees' van Reiswerk ontstaan.

Kortom: Travel Tomorrow biedt je volop kansen om jouw reisbedrijf op de toekomstige customer journey te plaatsen, je af te vragen welke persona’s jouw toekomstige klanten zijn en welk businessmodel daarbij hoort. Wij als Reiswerk zetten ons in om ons werk aan te laten sluiten bij de keuzes die jouw reisbedrijf maakt. Wij veranderen met jou mee. Want jouw werk, is ons werk!

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.