Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?

Over proeftijden staat er in de huidige cao het volgende:
  • Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden overeengekomen.
  • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor van meer dan 6 maanden maar minder dan twee jaar, mag een proeftijd van één maand worden afgesproken.
  • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer en bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken.
  • Bij een contract volgend op een daaraan voorafgaand contract, waarbij geen sprake is van functiewijziging, mag geen proeftijd worden overeengekomen.
Een overeengekomen proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Zie ook Reiswerk CAO pagina 8.