Hoe wordt bepaald in welke functie ik kom te werken en welk loon hierbij hoort?

In de Reiswerk CAO staat hierover het volgende:
Een medewerker wordt uitsluitend op grond van de door de medewerker te verrichten werkzaamheden ingedeeld in een functiegroep. De functiegroepen en de bepalingen over de daarbij behorende lonen zijn opgenomen in bijlage 1 (pagina 28)respectievelijk 3 (pagina 36), die onderdeel vormen van de huidige cao voor de reisbranche. 
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.