Hoe wordt bepaald in welke functie ik kom te werken en welk loon hierbij hoort?

In de Reiswerk CAO staat hierover het volgende:
Een medewerker wordt uitsluitend op grond van de door de medewerker te verrichten werkzaamheden ingedeeld in een functiegroep. De functiegroepen en de bepalingen over de daarbij behorende lonen zijn opgenomen in bijlage 1 (pagina 28)respectievelijk 3 (pagina 36), die onderdeel vormen van de huidige cao voor de reisbranche.