Mag mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag vóór de afgesproken datum tussentijds worden opgezegd. Dit kan alleen als je dit samen met jouw werkgever van tevoren schriftelijk hebt afgesproken. Wel geldt er dan een opzegtermijn.
 
Op basis van de cao reisbranche geldt er zowel voor de werkgever als voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden, zie pagina 8 van de Reiswerk CAO. Van deze termijn kan bij individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken waarbij de opzegtermijn niet korter kan zijn dan één maand.