Mag mijn werkgever mijn dienstverband tijdens mijn proeftijd opzeggen als ik ziek ben?

Ja, dit is niet verboden. Tijdens de proeftijd geldt het wettelijke opzegverbod niet. Opzeggen kan tijdens de proeftijd zelfs zonder opgaaf van redenen. Jouw werkgever moet dit dan wel schriftelijk mededelen.

Wanneer gaat mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst over naar vast dienstverband?

De werkgever mag jouw tijdelijke arbeidscontract niet onbeperkt verlengen.
Meer weten

Wanneer moet mijn werkgever laten weten of mijn tijdelijke contract wordt verlengd?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn.
Meer weten

Mag mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag vóór de afgesproken datum tussentijds worden opgezegd.
Meer weten