Moet ik vakantieuren opnemen bij dokters- of tandartsbezoek?

In de cao is hierover niets opgenomen. Ook de Wet Arbeid en Zorg kent geen regeling voor dokters- of tandartsbezoek. Deze wet stelt dat je als medewerker recht hebt op verlof met behoud van loon voor een korte tijd, wanneer je de arbeid niet kunt verrichten wegens (o.a.) 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'.

Uitgangspunt is dat het doktersbezoek zoveel mogelijk buiten werktijd plaatsvindt. Werk je parttime, dan mag er van jou verwacht worden dat je zulke afspraken buiten werktijd regelt.

Als (incidenteel) dokters- of tandartsbezoek uitsluitend onder werktijd kan plaatsvinden, dan wordt hier in het algemeen verlof voor toegekend door werkgevers voor de noodzakelijke tijd. Dit met behoud van loon. Als je een vraag hierover hebt, kun je dit het beste direct met jouw werkgever bespreken.