Waar kan ik informatie vinden over ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wettelijke regeling kent aan medewerkers per kind jonger dan 8 jaar, een recht toe op onbetaald verlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Zie voor verdere informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof.   

Jouw werkgever mag jou niet weigeren ouderschapsverlof op te nemen. Jouw werkgever kan wel bezwaar maken tegen de verdeling van de verlofuren die jij voorstelt.