Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof? Wordt mijn loon in deze doorbetaald?

Je hebt recht op buitengewoon verlof bij gebeurtenissen als een huwelijk, bevalling, huwelijksjubileum, overlijden, ziekenhuisopname, verhuizing en vervulling van een door de wet/overheid opgelegde persoonlijke verplichting (zie artikel 22: Reiswerk CAO, pagina 18).

Voorwaarde is dat je daadwerkelijk bij de gebeurtenis aanwezig bent en dat de gebeurtenis plaats vindt gedurende jouw gebruikelijke werktijd.