Wanneer heb ik recht op een loonsverhoging?

Over het recht op een loonsverhoging staat er in de Reiswerk CAO het volgende:
  • Bij het afsluiten van de cao kan er een collectieve loonsverhoging worden overeengekomen. Zie hiervoor artikel 9a van de cao voor de reisbranche, pagina 10.
  • De werkgever zal ieder kalenderjaar met iedere medewerker, in de salarisgroepen 2 t/m 8 die een lager salaris ontvangt dan het voor hem geldende schaalmaximum (zie bijlage 3 van de CAOpagina 8 ) en zes maanden of langer in dienst is, een beoordelingsgesprek houden.
  • Afhankelijk van het resultaat van het beoordelingsgesprek ontvangt de medewerker een loonsverhoging van ten minste 1% bij een beoordelingsresultaat van goed of hoger en van 0% bij een beoordelingsresultaat van matig of lager. Indien het beoordelingsgesprek in een kalenderjaar geen doorgang vindt, doordat de werkgever geen aantoonbaar initiatief daartoe neemt, dan wordt het beoordelingsresultaat beschouwd zijnde goed of hoger.
  • De toe te kennen individuele loonsverhoging wordt berekend over het feitelijke salaris dat de medewerker ontvangt tot ten hoogste het voor hem geldende schaalmaximum (zie bijlage 3 van de cao, pagina 36). Indien de medewerker het voor hem geldende schaalmaximum heeft bereikt, heeft hij derhalve op basis van dit artikel geen recht op een loonsverhoging.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.