Wanneer moet mijn werkgever laten weten of mijn tijdelijke contract wordt verlengd?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat jouw werkgever, uiterlijk 1 maand voor het arbeidscontract eindigt, schriftelijk bij jou aangeeft of het contract na afloop wel of niet wordt voortgezet.
 
Laat jouw werkgever niet op tijd weten of jouw arbeidscontract wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij jou een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd.
Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd.
Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een week salaris.