Wat staat er in de cao over overwerk en wat is hiervoor de vergoeding?

Overwerk is geregeld in art 10 en 11 van de cao reisbranche, pagina 10. Als je in opdracht van jouw werkgever de normale arbeidsduur moet overschrijden, dan spreek je van overwerk.
 
Heb je een uitvoerende functie in het inkomend toerisme en ligt jouw loon 5 procent boven het schaalloon, dan geldt dit niet voor jou. Jouw werkgever moet proberen te voorkomen dat het gemiddelde van 39 uur wordt overschreden. Dit wordt berekend over 26 aaneengesloten weken. Jouw werkgever mag jou niet verplichten meer te werken dan 47 uur per week.
 
Bij overwerk geldt een toeslag op het normale uurloon van 25 procent. Jouw werkgever kan deze vergoeding geven in vorm van vrije tijd of door uitbetaling. Een combinatie van beide is ook mogelijk. De voorkeur gaat vaak uit naar verrekening in vrije tijd. In overleg met jou wordt dan bepaald wanneer de vrije tijd wordt opgenomen.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.