Wat zijn erkende feestdagen? Ben ik verplicht om op een erkende feestdag te werken?

In artikel 21 van de Reiswerk CAO, pagina 18, lees je wat de erkende feestdagen zijn. In de cao is vastgelegd dat het normale loon wordt doorbetaald op de dagen dat er niet gewerkt wordt. En dat werken op zon- en feestdagen in beginsel vrijwillig gebeurt.

Lukt het jouw werkgever niet om met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij jou verplichten om maximaal acht zon- en feestdagen per jaar te werken. Dit mag niet als jij aantoonbare gewetensbezwaren hebt. Werken op die acht zon- en feestdagen geldt niet als overwerk. Het wordt in de roosters meegenomen en telt mee voor de gemiddelde werkweek.