Hoe kan ik mijn opleiding nog beter af stemmen op de praktijk?

Reiswerk Facts & Figures laat jou precies zien op welke skills de instroom nog tekort schiet. Het kan een afweging zijn om bepaalde skills meer, beter of op een andere manier op te nemen in het curriculum.
Als het een keuze is om juist bepaalde skills niet te behandelen in het curriculum is het handig dit te vermelden in de schoolgids.

Hoe kan ik meer praktijk in mijn lesprogramma brengen?

Reiswerk motiveert en faciliteert in het contact tussen opleidingen en bedrijfsleven om zoveel mogelijk samen te werken.
Meer weten

Wat is mijn SEPR-diploma waard, nu SEPR niet meer bestaat?

Het SEPR-diploma blijft voorlopig een (h)erkend diploma in de reisbranche.
Meer weten