Veelgestelde vragen

Wat is het recht van medewerkers op flexibel werken en thuiswerken?

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet geeft medewerkers meer mogelijkheden om bijvoorbeeld meer thuis te werken en om te werken op voor hen gunstige tijden.

Bekijk het antwoord

Ik heb voor mijn medewerker een loonbeslag ontvangen. Wat moet ik doen?

Dit betekent dat je als werkgever verplicht bent om een deel van het inkomen van de medewerker over te maken naar de deurwaarder.

Bekijk het antwoord

Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenen van mijn medewerkers?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn.

Bekijk het antwoord

Waar vind ik relevante informatie over medewerkerspopulatie in de reisbranche?

In de Reiswerk Facts & Figures vind je alle info over geslacht, leeftijd, ervaringsjaren, opleidingsniveau en gemiddelde duur van contracten van medewerkers in de reisbranche.

Bekijk het antwoord

Moet ik bij het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een opzegtermijn hanteren?

Wanneer je met een medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn.

Bekijk het antwoord
< 1 2 3 4 5 >

Werken voor merken

Waar heb jij een vraag over?