Ben ik als werkgever verplicht om met een arbocatalogus te werken?

Werkgevers en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor een goed arbobeleid en goede, duidelijke afspraken. En dus ook voor de naleving van de arbocatalogus.

Het is gewenst, maar je bent als werkgever officieel niet verplicht om met de arbocatalogus te werken. Dit omdat de term arbocatalogus niet voorkomt in de Arbowet. Meer erover lees je hier: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbocatalogi. Maar het is dus wel zeer gewenst!
 
De inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus.
Wie de oplossingen uit een positief getoetste arbocatalogus (en dat geldt voor de arbocatalogus voor de reisbranche: https://www.reiswerk.nl/arbocatalogus/) opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie daarentegen hard op.