Ben ik als werkgever verplicht om met een RI&E te werken?

Het in het bezit zijn van een actuele RI&E (de RI&E is actueel als je deze jaarlijks up to date houdt) is verplicht. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gesteld voor iedere ondernemer met personeel. De inspectie SZW controleert hier dan ook op.