Bij wie of welke instanties kan ik mijn medewerker beter melden?

De herstelmelding moet worden doorgeven aan de arbodienst of de bedrijfsarts.
Belangrijk is om de medewerker ook beter te melden via het werkgeversportal van UWV, als hij of zij een ziektewetuitkering ontvangt. Dit doe je binnen 2 dagen na zijn of haar betermelding.