Bij wie of welke instanties moet ik mijn medewerker ziek melden?

Intern is het belangrijk dat de ziekmelding wordt doorgegeven aan de direct leidinggevende en de HR verantwoordelijke. Als een medewerker kortdurig ziek is, dan geef je de ziekmelding daarnaast alleen nog door aan de arbodienst of de bedrijfsarts. Als jouw medewerker na 42 weken ziekte nog niet volledig aan het werk is, dan zul je de ziekmelding tevens door moeten geven aan het UWV, zie vraag 4.