Bouwt een medewerker vakantiedagen op tijdens ziekte?

Een zieke medewerker bouwt de wettelijke vakantiedagen op over de gehele periode dat hij of zij ziek is. Dat zijn 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Als jouw zieke medewerker tijdens zijn of haar ziekteverzuim op vakantie gaat, zal hij of zij hiervoor ook vakantiedagen moeten inleveren.

Een zieke medewerker heeft, wanneer hij of zij op vakantie wil gaan tijdens ziekte, toestemming nodig van jou als werkgever, de bedrijfsarts/arbodienst of het UWV. Als deze toestemming niet is verkregen, heeft jouw medewerker niet het recht om op vakantie te gaan