Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op?

Ja, een zieke medewerker bouwt altijd wettelijke vakantiedagen op over de gehele periode. Als een zieke medewerker met vakantie gaat, levert hij daarvoor wel vakantiedagen in. De wet gaat er namelijk vanuit dat de medewerker tijdens de vakantie hersteld en zo het re-integratieproces bevordert.

Let op: medewerkers zijn verplicht om tijdens het jaar waarin de vakantiedagen zijn verkregen of binnen zes maanden daarna, hun wettelijke vakantiedagen op te maken. Anders zullen deze vervallen. Een uitzondering: als een medewerker buiten eigen schuld de vrije dagen niet op kan nemen, geldt de verjaringstermijn niet. (Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt de verjaringstermijn van zes maanden niet: dit is vijf jaar).