Hebben medewerkers recht op een vergoeding voor overwerk?

Overwerk is geregeld in art 10 en 11 van de cao (zie: https://www.reiswerk.nl/reiswerk-cao-2016/#p=10). Als in opdracht van jou als werkgever de normale arbeidsduur wordt overschreden, dan spreek je van overwerk.

Heeft een medewerker een uitvoerende functie in het inkomend toerisme en ligt zijn of haar loon 5 procent boven het schaalloon, dan geldt dit niet voor deze medewerker. De werkgever moet proberen te voorkomen dat het gemiddelde van 39 uur wordt overschreden. Dit wordt berekend over 26 aaneengesloten weken Medewerkers kunnen niet worden verplicht meer te werken dan 47 uur per week.
 
Bij overwerk geldt een toeslag op het normale uurloon van 25 procent. Je kunt deze vergoeding geven in vorm van vrije tijd of door uitbetaling. Een combinatie van beide is ook mogelijk.