Het re-integratietraject met mijn zieke medewerker loopt vast. Wat kan ik doen als werkgever?

Wanneer het re-integratietraject tussen jou als werkgever en jouw zieke medewerker niet goed verloopt en dreigt stil te vallen cq. vast te lopen (en ook de bedrijfsarts, arbodienst en / of arbeidsdeskundige kunnen niet verder helpen), dan kun je het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Lees er meer over op de site van het UWV:
http://www.uwv.nl/werkgevers/medewerker-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/detail/hulp-van-uwv/deskundigenoordeel-als-de-re-integratie-vastloopt.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.