Het re-integratietraject met mijn zieke medewerker loopt vast. Wat kan ik doen als werkgever?

Wanneer het re-integratietraject tussen jou als werkgever en jouw zieke medewerker niet goed verloopt en dreigt stil te vallen cq. vast te lopen (en ook de bedrijfsarts, arbodienst en / of arbeidsdeskundige kunnen niet verder helpen), dan kun je het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Lees er meer over op de site van het UWV:
http://www.uwv.nl/werkgevers/medewerker-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/detail/hulp-van-uwv/deskundigenoordeel-als-de-re-integratie-vastloopt.