Hoe bouw ik een goed verzuimdossier voor een zieke medewerker op?

Het is heel belangrijk om als werkgever een goed verzuimdossier op te bouwen wanneer 1 van jouw medewerkers (langdurig) ziek is. Als werkgever ben je namelijk volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. De medewerker is verplicht om te allen tijde mee te werken. 

Als jouw medewerker ziek is zullen er regelmatig telefonische of persoonlijke gesprekken plaats moeten vinden. Het verslag dat van deze gesprekken wordt gemaakt, leg je vast in het verzuimdossier.
Tevens bewaar en documenteer je alle documenten van de bedrijfsarts, arbodienst en UWV in dit verzuimdossier.