Hoe kunnen infecties tijdens het werk worden voorkomen?

Hoe kun je infecties zoveel mogelijk voorkomen? In dit hoofdstuk, zie: https://www.reiswerk.nl/arbocatalogus/#p=248, vind je onder meer 5 handige infectiepreventiekaarten. Op deze kaarten lees je onder andere hoe een ziekte zich verspreid, wanneer medewerkers meer risico loopt en hoe besmetting kan worden voorkomen.