Hoe lang mag een medewerker doen over dokters- of tandartsbezoek?

In de cao is hiervoor geen specifieke bepaling voor opgenomen. Ook de Wet Arbeid en Zorg kent geen expliciete regeling voor dokters- of tandartsbezoek. De wet stelt dat een medewerker recht heeft op verlof met behoud van loon voor een korte tijd, wanneer hij of zij de arbeid niet kan verrichten wegens (o.a.) 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'.

Uitgangspunt is dat het doktersbezoek zoveel mogelijk buiten werktijd plaatsvindt. Werkt jouw medewerker parttime? Dan mag je van hem / haar verwachten dat zulke afspraken buiten werktijd worden geregeld.