Hoe moet je de cao vergoeding voor een bereikbaarheidsdienst toepassen?

Bij een bereikbaarheidsdienst heeft de medewerker volgens artikel 13 van de cao (https://www.reiswerk.nl/reiswerk-cao-2016/#p=14) recht op: € 13,59 per bereikbaarheidsdienst die tussen twee werkdagen valt en maximaal 16 uur duurt. € 39,74 per bereikbaarheidsdienst die geheel of gedeeltelijk valt op een vrije dag of die langer duurt dan 16 uur (met een maximum van 24 uur). Deze bedragen gelden sinds 1 juli 2017.

Voorbeeld: Als medewerkers met een voltijd baan een volle week bereikbaarheidsdienst draaien, van maandag t/m zondag, dan zouden deze medewerkers (per week bereikbaarheidsdienst) recht hebben op: 2x € 39,59 =
€ 79,18 en 5x € 13,59 = € 67,95. Dat is in totaal € 147,13 per week.

Let op: alle bedragen in het bovenstaande artikel worden op 1 juli 2017 verhoogd met 1,5% en op 1 juli 2018 wederom met 1,5%.