In hoeverre moet mijn zieke medewerker beschikbaar en bereikbaar zijn tijdens ziekte?

Tijdens ziekte moet jouw zieke medewerker beschikbaar en bereikbaar zijn voor contact met de werkgever. Veelal is de direct leidinggevende of HR afdeling verantwoordelijk voor dit contact. Ook moet de zieke medewerker beschikbaar zijn voor (oproepen van) de bedrijfsarts of arbodienst. De medewerker mag van huis, tenzij dit zijn of haar herstel belemmert.