In hoeverre moet mijn zieke medewerker beschikbaar en bereikbaar zijn tijdens ziekte?

Tijdens ziekte moet jouw zieke medewerker beschikbaar en bereikbaar zijn voor contact met de werkgever. Veelal is de direct leidinggevende of HR afdeling verantwoordelijk voor dit contact. Ook moet de zieke medewerker beschikbaar zijn voor (oproepen van) de bedrijfsarts of arbodienst. De medewerker mag van huis, tenzij dit zijn of haar herstel belemmert.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.