Kan ik een arbeidscontract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag vóór de afgesproken datum tussentijds worden opgezegd. Dit kan alleen als je dit als werkgever vooraf schriftelijk met jouw medewerker hebt afgesproken. Wel geldt er dan een opzegtermijn.

Op basis van de cao reisbranche geldt er zowel voor de werkgever als voor de medewerker een opzegtermijn van twee maanden, zie de Reiswerk CAO pagina 8. Van deze termijn kan bij individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken waarbij de opzegtermijn niet korter kan zijn dan één maand.