Kan ik een verzoek tot flexibel werken weigeren?

Als werkgever kun je het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats (thuiswerken) afwijzen. Je dient het verzoek van jouw medewerker altijd zorgvuldig te overwegen en bij een eventuele afwijzing is het verplicht om een gesprek met de medewerker aan te gaan. Deze afwijzing moet je vervolgens schriftelijk aan de medewerker meedelen. Je kunt het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen met de veiligheid, van roostertechnische aard of voor de bedrijfsvoering.