Kan ik het dienstverband van een zieke medewerker tijdens de proeftijd opzeggen?

Ja, dit is niet verboden. Tijdens de proeftijd geldt het wettelijke opzegverbod niet. Opzeggen kan tijdens de proeftijd zonder opgaaf van redenen, mits je de opzegging schriftelijk meedeelt aan de medewerker. Onder bijzondere omstandigheden is opzeggen tijdens de proeftijd in strijd met de wet. In dat geval kun je als werkgever schadeplichtig zijn.