Met welke privacyregels moet ik rekening houden als 1 van mijn medewerkers ziek is?

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en/of arbodienst dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd. Medische informatie is dan ook uitsluitend toegankelijk voor de bedrijfsarts en/of medewerkers van de arbodienst, die gehouden zijn aan het medische beroepsgeheim.

In bepaalde situaties kan de bedrijfsarts het wenselijk achten om informatie aan jou als werkgever te verstrekken, bijvoorbeeld om medische beperkingen aan te geven ten behoeve van werkaanpassingen. In een dergelijk geval moet de medewerker eerst om toestemming worden gevraagd. Je mag als werkgever de zieke medewerker vragen naar onder meer de oorzaak van de ziekte en de ziekteverschijnselen, maar de medewerker is niet verplicht om deze vragen te beantwoorden.