Mijn medewerker is 2 jaar ziek en er is een WIA-uitkering aangevraagd. Hoe nu verder?

Als jouw medewerker een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt een arts van het UWV of de medewerker nog kan werken. Als de arts vindt dat jouw medewerker (nog voor een deel) kan werken, krijgt hij / zij een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Deze arbeidsdeskundige bekijkt welk werk jouw medewerker nog zou kunnen doen, en wat hij / zij daarmee zou kunnen verdienen. Stel dat de medewerker nog 60% kan verdienen van zijn of haar oude loon, dan betekent dit dat de medewerker 40% arbeidsongeschikt is.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.