Mijn medewerker is 2 jaar ziek en er is een WIA-uitkering aangevraagd. Hoe nu verder?

Als jouw medewerker een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt een arts van het UWV of de medewerker nog kan werken. Als de arts vindt dat jouw medewerker (nog voor een deel) kan werken, krijgt hij / zij een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Deze arbeidsdeskundige bekijkt welk werk jouw medewerker nog zou kunnen doen, en wat hij / zij daarmee zou kunnen verdienen. Stel dat de medewerker nog 60% kan verdienen van zijn of haar oude loon, dan betekent dit dat de medewerker 40% arbeidsongeschikt is.