Mijn medewerker meldt zich ziek in verband met mantelzorg. Wat nu?

Belangrijk is dat je als werkgever oog hebt voor de signalen van eventuele overbelasting van jouw medewerker en dit tijdig bespreekbaar maakt. Uiteindelijk is jouw medewerker echter zelf (mede) verantwoordelijk voor de balans tussen werk en privé. Je mag van jouw medewerker dan ook verwachten dat hij of zij de mantelzorgtaken tijdig bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld met zijn of haar leidinggevende of een collega van de afdeling HR.

Als jouw medewerker zich toch ziek meldt, is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Samen kan er dan gezocht worden naar een oplossing om de balans tussen werk en privé terug te vinden. In deze kan de hulp worden ingeschakeld van de bedrijfsarts of vaste arbodienst.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.