Mijn medewerker meldt zich ziek tijdens zijn of haar vakantie, wat moet ik doen?

Als een medewerker ziek wordt op vakantie, dan kan hij of zij zich ziek melden bij jou ziek melden. Het is aan te raden om de medewerker te adviseren zo spoedig mogelijk een lokale medische dienst in te laten schakelen voor een medische verklaring met de volgende gegevens:
  • de aard van de ziekte;
  • het verloop van de ziekte;
  • de ingestelde therapie;
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing).
Na terugkomst van vakantie zal jouw zieke medewerker deze medische gegevens, veelal in de vorm van een doktersverklaring, moeten overhandigen aan zijn of haar direct leidinggevende, de HR afdeling, bedrijfsarts of arbodienst. Zonder een ziekmelding en doktersverklaring is de ziekmelding niet rechtsgeldig.