Mijn medewerker meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

Allereerst zorg je ervoor dat de ziekmelding wordt geregistreerd. Daarnaast is het belangrijk om in het eerste telefonische contact de volgende vragen te stellen aan jouw medewerker:

  • Wat is de oorzaak van de ziekte? (Een medewerker hoeft hier geen antwoord op te geven vanwege de huidige privacywetgeving)
  • Verwacht jouw medewerker kort- of langdurig ziek te zijn?
  • Is er volgens jouw medewerker een verband is tussen het verzuim en het werk?
  • Kan er werk overgedragen worden aan collega's?
  • Zijn er werkzaamheden die hij of zij wél nog zou kunnen uitvoeren?
  • Welk (verpleeg)adres en telefoonnummer heeft jouw medewerker?