Mijn medewerker wil onder werktijd (mantel)zorg verlenen. Mag dat?

Het getuigt van goed werkgeverschap als je jouw medewerker wijst op de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden als hij of zij onder werktijd mantelzorg wil verlenen. Als geen van de verlofvormen passend zijn voor de situatie, dan moet je samen met jouw medewerker tot een goede maatwerkoplossing zien te komen.

Als jouw medewerker onder werktijd mantelzorg wil verlenen, zul je dus altijd eerst in gesprek moeten gaan met de medewerker. Wat is zijn of haar specifieke vraag? En wat kun je als werkgever doen om te ondersteunen?

Wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden
Naast de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, kun je ook denken aan thuis werken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof. Maak bespreekbaar met jouw medewerker waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat.

Zorgverlof (en eventueel calamiteitenverlof) zou dus kunnen worden ingezet in het geval van mantelzorg:
  • Voor meer informatie over zorgverlof, kijk je op de website van de Rijksoverheid;
  • Voor meer informatie over calamiteitenverlof, kijk je ook op de website van de Rijksoverheid.


Andere mogelijkheden
Overige opties om mee te denken met jouw medewerker zijn:

  • (tijdelijk) aanpassen van het takenpakket van de medewerker;
  • overuren sparen;
  • aanbieden van het inzetten van een mantelzorgma­kelaar;
  • opnemen van mantelzorg ondersteunende maatre­gelen in de collectieve zorgverzekering;
  • verwijzen naar Mezzo, stichting werk&mantelzorg, of platform M-Power voor advies, inspiratie en ondersteuning.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.