Mijn zieke medewerker kan het eigen werk in de toekomst niet meer uitvoeren. Wat moet ik doen?

Samen met een arbeidskundige kun je bekijken of het mogelijk is om de medewerker in een andere functie binnen jouw reisbedrijf te laten re-integreren. Dit heet re-integratie 1e spoor. Als re-integratie 1e spoor niet (meer) mogelijk is, kun je gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken voor re-integratie 2e spoor, oftewel re-integratie bij een ander bedrijf.

Een passend moment om de mogelijkheden van 2e spoor re-integratie te onderzoeken is het moment van de eerstejaarsevaluatie (zie Wet verbetering poortwachter: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter). Er wordt dan gekeken hoe het gaat met de re-integratie en eventueel waarom het nog niet werkt. Is er op dat moment nog geen concreet uitzicht op 1e spoor re-integratie, dan ben je verplicht om als werkgever over te gaan op 2e spoor re-integratie.