Moet ik het loon doorbetalen van een medewerker die tijdens werktijd mantelzorg wil verlenen?

Dit is afhankelijk van de oplossing die je samen met jouw medewerker hebt bedacht, waaronder wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, thuis werken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof.

Maak bespreekbaar met jouw medewerker waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat. En vervolgens kun je uitzoeken wat dit voor invloed heeft op zijn of haar loon.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.