Waar kan ik informatie vinden over ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is niet in de cao voor de reisbranche geregeld maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wettelijke regeling kent aan medewerkers per kind jonger dan 8 jaar, een recht toe op onbetaald verlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof.

Je mag een medewerker niet weigeren om ouderschapsverlof op te nemen. Je kunt wel bezwaar maken tegen de verdeling van de verlofuren die jouw medewerker voorstelt.