Wanneer en waarom is het wenselijk een arbeidsdeskundige in te zetten bij langdurig verzuim?

Om het ziekteverzuim beter te kunnen monitoren en goede re-integratie inspanningen te leveren als werkgever is het raadzaam om bij langdurige arbeidsongeschiktheid een arbeidsdeskundige in te schakelen. De arbeidsdeskundige kan op elk gewenst moment op initiatief van de werkgever OF medewerker worden ingeschakeld.  

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre jouw medewerker zijn of haar werk uit kan voeren. De arbeidsdeskundige ondersteunt zowel jou als werkgever als de zieke medewerker in de mogelijkheden van terugkeer naar het eigen of ander werk. De arbeidsdeskundige begeleidt de ziekmelding objectief en bespreekt veelal gezamenlijk (met werkgever en medewerker) de vervolgstappen in het traject.