Wanneer gaat een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch over in een vast dienstverband?

Als werkgever mag je een tijdelijk arbeidscontract niet onbeperkt verlengen. In de volgende gevallen verandert een tijdelijk arbeidscontract automatisch in een vast dienstverband:
  • Als je drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan jouw medewerker hebt aangeboden, die direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde contract een vast dienstverband.
  • Als de tijdelijke arbeidsovereenkomsten samen langer dan 24 maanden duren (inclusief eventuele tussenpozen van maximaal 6 maanden), dan geldt de laatste overeenkomst als vast contract, zodra deze de 24 maanden overschrijdt.
  • Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en het duurt meer dan zes maanden voordat er een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dan begint er een nieuwe reeks.

Let op (!): een uitzondering op het bovenstaande kan gelden als het seizoenswerk betreft. Zie hiervoor artikel 7 van de cao:
Ten aanzien van alle functies zoals opgenomen in bijlage 4 van de cao wordt de tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaal­de tijd verkort tot ten hoogste drie maanden, wanneer:

  • De functies als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.
  • Het seizoenskarakter door middel van het voorvoeg­sel ‘seizoen’ in de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar bijlage 4.