Wanneer geldt een zieke medewerker als langdurig ziek? En wat moet ik doen in dit geval?

Als jouw medewerker langer dan drie weken ziek is, is het aan te raden om het stappenplan uit de Wet verbetering poortwachter (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter) te gaan volgen. Het is tevens belangrijk om, indien je dit nog niet hebt gedaan, de bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen.