Wanneer hebben mijn medewerkers recht op een loonsverhoging?

Over het recht op een loonsverhoging staat er in de Reiswerk CAO het volgende:
  • Er kan een collectieve loonsverhoging worden toegekend. Zie hiervoor artikel 9a van de cao voor de reisbranche, pagina 10.
  • Als werkgever ben je verplicht met iedere medewerker in de salarisgroepen 2 t/m 8, die een lager salaris ontvangt dan het voor hem of haar geldende schaalmaximum (zie bijlage 3) en zes maanden of langer in dienst is, een beoordelingsgesprek te houden.
  • Afhankelijk van het resultaat van het beoordelingsgesprek ontvangt de medewerker een loonsverhoging van ten minste 1% bij een beoordelingsresultaat van goed of hoger en van 0% bij een beoordelingsresultaat van matig of lager. Indien het beoordelingsgesprek in een kalenderjaar geen doorgang vindt, doordat je als werkgever geen aantoonbaar initiatief daartoe neemt, dan wordt het beoordelingsresultaat beschouwd zijnde goed of hoger.
  • De toe te kennen individuele loonsverhoging wordt berekend over het feitelijke salaris dat de medewerker ontvangt tot ten hoogste het voor hem geldende schaalmaximum (zie bijlage 3 van de cao reisbranche). Indien de medewerker het voor hem geldende schaalmaximum heeft bereikt, heeft hij derhalve op basis van dit artikel geen recht op een loonsverhoging.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.