Wanneer heeft een medewerker recht op bijzonder verlof?

Jouw medewerker heeft daar recht op bij gebeurtenissen als een huwelijk, bevalling, huwelijksjubileum, overlijden, ziekenhuisopname, verhuizing en vervulling van een door de wet/overheid opgelegde persoonlijke verplichting (zie artikel 22, pagina 18.

Het buitengewoon verlof geldt in de genoemde gevallen alleen voor een bepaalde duur. Voorwaarde is dat jouw medewerker daadwerkelijk bij de gebeurtenis aanwezig is en dat de gebeurtenis plaats vindt gedurende zijn of haar gebruikelijke arbeidstijd. 
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.