Wanneer heeft een medewerker recht op bijzonder verlof?

Jouw medewerker heeft daar recht op bij gebeurtenissen als een huwelijk, bevalling, huwelijksjubileum, overlijden, ziekenhuisopname, verhuizing en vervulling van een door de wet/overheid opgelegde persoonlijke verplichting (zie artikel 22: https://www.reiswerk.nl/reiswerk-cao-2016/#p=18).

Het buitengewoon verlof geldt in de genoemde gevallen alleen voor een bepaalde duur. Voorwaarde is dat jouw medewerker daadwerkelijk bij de gebeurtenis aanwezig is en dat de gebeurtenis plaats vindt gedurende zijn of haar gebruikelijke arbeidstijd.