Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in die geldt bij zieke medewerkers?

De Wet verbetering poortwachter is van kracht sinds 1 januari 2002. Alle wettelijke verplichtingen rondom verzuim voor werkgever en medewerker zijn vastgelegd in deze wet.
Als je het stappenplan uit de Wet verbetering poortwachter volgt, ondersteunt door een bedrijfsarts of arbodienst, voldoe je als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de re-integratie en begeleiding van zieke medewerkers. Lees hier meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter.