Wat is de hoogte van het loon dat ik moet doorbetalen aan mijn zieke medewerker?

Zie hiervoor de cao voor de reisbranche. In het eerste jaar, oftewel gedurende de eerste 52 weken van de ziekte ben je verplicht als werkgever om 100% van het loon van de zieke medewerker door te betalen. Gedurende het tweede jaar, oftewel gedurende de tweede periode van 52 weken ben je verplicht als werkgever om minimaal 70% van het loon door te betalen. Je mag als werkgever geen wachtdagen in acht nemen. Oftewel, vanaf de 1e ziektedag ben je verplicht om het loon van de zieke medewerker door te betalen.