Wat is de lengte van de proeftijd die ik met medewerkers kan afspreken?

Over het toepassen van proeftijden staat er in de huidige cao het volgende:
  • Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden overeengekomen.
  • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor van meer dan 6 maanden maar minder dan twee jaar, mag een proeftijd van één maand worden afgesproken.
  • Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 jaar or langer en bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken.
  • Bij een contract volgend op een daaraan voorafgaand contract, waarbij geen sprake is van functiewijziging, mag geen proeftijd worden overeengekomen.
  • Een overeengekomen proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.