Wat is de opzegtermijn bij een tijdelijk arbeidscontract?

Wanneer je met een medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat je, uiterlijk 1 maand voor het arbeidscontract eindigt, schriftelijk aan de medewerker aangeeft of het contract na afloop wel of niet wordt voortgezet.

Laat je niet op tijd weten of het arbeidscontract wel of niet wordt voortgezet? Dan ben je de medewerker een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houd je je wel aan de aanzegplicht, maar geef je dit te laat aan? Dan ben je een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: ben je een week te laat met schriftelijk aanzeggen, dan betekent dit een vergoeding van een week salaris.